Välkommen till Helsingborgs Verktygslåda!

Verktygslådan vänder sig till dig som arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) samt sexualitet, samtycke och relationer. Mycket av hemsidans material kan användas i undervisning och i andra sammanhang.

På hemsidan finns åldersanpassat lektionsmaterial, statistik, kontaktuppgifter och styrdokument. Dessutom finns föräldrainformation som kan användas på föräldramöte eller som underlag vi olika mötesträffar. Eller utbilda dig själva i ämnena. Passa på att lyssna på den populära SANDT-podden där ämnena diskuteras.

Glöm inte bort att uppmärksamma vecka 47, Tobaksfria veckan. Här finns material!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, Stefan Åberg 042 – 10 76 09, stefan.aberg@helsingborg.se